اعضای رسمی شهجا

ما اعضای شهجا با به رسمیت شناختن «اشتراکات» و «اختلاف در عقیده و نظر» و با تکیه بر تخصص، مهارت و تجربه، فرهنگ نوین سیاسی را پایه گذاری کردیم که در آن تمامی آزادیخواهان با اعتقاد به «خرد جمعی» و تکیه بر«مکانیسم رهبری بر پایه اندیشه محوری»، میتوانند گرد هم آمده تا با بکار گرفتن همه ی استعدادها و ظرفیت های ملی، بر ویرانگری های سهمگین سیاسی، اقتصادی، محیط زیست، اجتماعی و فرهنگی قدرت حاکمه غلبه کرده و کشور عزیزمان ایران را از بن بست فعلی رها نمایند.

اطلاعات بیشتر

شهلا انتصاری

کنشگر سیاسی - جمهوریخواه

اطلاعات بیشتر

حمید بی آزار

کنشگر سیاسی - جمهوریخواه

اطلاعات بیشتر

فرهاد تالشی

کارشناس ارشد کامپیوتر و امنیت شبکه - ایران گرا

اطلاعات بیشتر

افشین پیروی

کنشگر سیاسی - پادشاهی خواه

اطلاعات بیشتر

داریوش عمران زاده

کارشناس روانشناسی بالینی - مشروطه خواه

اطلاعات بیشتر

نادر فلاح

دندانپزشک - مشروطه خواه

اطلاعات بیشتر

مهدی ترابیان بادی

پزشک عمومی - کنشگر سیاسی

به همراه تعدادی از آزادیخواهان در داخل ایران که به خاطر ملاحظات امنیتی، امکان علنی شدن هویت آنها در حال حاضر امکان پذیر نمیباشد.

 

توجه: اسامی به ترتیب تاریخ عضویت مرتب می گردد.

آخرین به روز رسانی: ۱۶ بهمن ۱۴۰۰

 

Convergence Council of Iranian Movements | All Rights Reserved | 2021

Designed by: 3D Effects Ltd

شورای همگرایی جنبش های ایرانیان
  • شورای همگرایی جنبش های ایرانیان (شهجا)
شهجا
  • شورای همگرایی جنبش های ایرانیان (شهجا)