ذهن های حل گرا همگرا میشوند نتیجه آن تولید فکر و اندیشه است

- مروری بر آسیب شناسی رهبری بر پایه فردگرایی یا شورای محدود(چند نفره):

با نگاهی گذرا بر تاریخ ۴۳ ساله جنبش های آزادیخواهی، شاهد بودیم که بسیاری از نهادها، علیرغم اینکه شروع به ظاهر موفقی که داشتند، اما با ترور، مرگ طبیعی و یا ناتوانی رهبران، شکست های فاجعه باری را تجربه کردند. زیرا که رهبری آنها بر اساس فردگرایی پایه گذاری شده بود.

این حقیقت را نیز نباید نادیده گرفت اینکه جامعه ایرانی از طیف فرهنگی و سیاسی بسیار متنوعی برخوردار است که تا به امروز در تشکیل یک آلترناتیو مؤثر که همهٔ گروههای سیاسی را در بر بگیرد، کارنامه ناموفقی را از خود بجای گذاشته است. از سوی دیگر حکومت جمهوری اسلامی با تکیه بر قدرت مالی، در تولید و صدور اپوزسیون قلابی فعالیت چشمگیری داشته است.

مهمترین عوامل ناکامی در این رابطه میتوان به نکات زیر اشاره داشت:

۱) طرح ترور رهبران توسط دستگاه سرکوب حکومت جمهوری اسلامی

۲) مرگ طبیعی بمانند بیماری، کهولت سن و تصادفات

۳) تخریب وجهه رهبران در افکار عموم توسط حکومت جمهوری اسلامی با استفاده از بهره گیری از نقاط ضعف و اشتباهات گذشته آنان

۴) ناتوانی رهبر یا رهبران در مدیریت جنبش های آزادیخواهی

۵) کناره گیری رهبران

۶) نفوذ و اثرگذاری عوامل حکومت جمهوری اسلامی با نقاب آزادیخواه در استراتژی رهبر یا شورای محدود

بنابراین امروزه لازم است که شیوه ناکارآمد فردگرایی یا شورای محدود را بعنوان روشهای سنتی قلمداد کرده و در جستجوی راهکاری نوین بود.

- آیا «اندیشه محوری» میتواند جایگزین مناسب و پایداری برای خلاء رهبری بر پایهٔ فردگرایی یا شورای محدود باشد؟

با نگاهی به تکنولوژی دیجیتال و ارتباطات بمانند تکنولوژی راهبری ماهواره ای که زائیدهٔ فکر انسانهاست و امروزه بصورتهای نرم افزاری و سخت افزاری کاربرد فراوانی برای رسیدن به مقصد دارد، اینکه نام و صاحب ماهواره ای که رانندگان اتومبیل را هدایت میکند چیست و کیست؟! اینکه سخت افزار و نرم افزار چنین تکنولوژی را چه کسانی اختراع و طراحی کردند؟! و یا اینکه کدامین متخصصین مدیریت و نگهداری این تکنولوژی را بعهده دارند؟! دغدغه یک راننده اتومبیل نیست. بلکه آنچرا که مهم است دراختیار داشتن این تکنولوژی و آدرس مقصد برای رسیدن به هدف است.

بکارگیری شیوهٔ «اندیشه محوری» در رهبری جنبش های آزادیخواهی نیز به همین نحو میتواند پایدار و موفق کار کند. بدین صورت که  بدور از هر گونه نگاه ابزاری و منفعت طلبانه به مردم و باور به اینکه هر ایرانی خلاق و توانمند میتواند برای رسیدن به مقصد (آزادی ایران) در تولید فکر، اندیشه و راهکارهای کاربردی به ما یاری رساند، میتوان از حداکثر پتانسیل فکری و عملی ایرانیان برای تولید «مجموعه اندیشه‌های برتر» سازمان یافته و نظام مند در چارچوب تأمین نیازهای حرکات آزادیخواهانه بهره جُست. در این شیوه از مکانیسم رهبری، اراده، خرد و اندیشه‌ی مردمِ ایران نقش محوری را دارا خواهند بود، نه فرد یا شورای محدود.

از مزایای مهم رهبری بر پایهٔ اندیشه محوری، رفع نواقص نامبرده در شیوهٔ فردگرایی و شورای محدود، و همچنین فراهم نمودن حاشیهٔ امنی برای مدیران و رهبران جنبش های آزادیخواهی میباشد. چرا که بسیاری از چهره های خلاق و توانمند میتوانند حتی در سایه و با اسامی مستعار و مخفی تولید اندیشه نموده و در اختیار این مکانیسم قرار دهند.

علاوه بر این، مدیریت در این شیوه بصورت داینامیک و با حضور فعال تمامی ایرانیان داوطلب میباشد، و بر حسب شرایط زمانی و نیازمندی جنبش، بمانند نرم افزار دائما درحال تکامل و رشد خواهد بود و محدود به فکر و توانایی های فرد یا شورای محدود نمی باشد.

در مرحله نخست ایرانیان میتوانند در چارچوب نیازهای حرکات آزادیخواهانه، با در نظر گرفتن امنیت جانی مردم در هنگام اجرای طرح، راهکارهای کاربردی خود را تولید و سپس آنرا در اختیار شورای عالی رهبری قرار دهند.

پس از دریافت طرح و مطالعه اولیه توسط کمیته های تخصصی شهجا، از طریق پلاتفرم های تعیین شده در اختیار عموم قرار خواهد گرفت تا سایر ایرانیان و بخصوص چهره های خلاق و توانمند نقطه نظرات خود را اعلام نمایند.

مسؤلین شهجا تمامی نظرات مفید ایرانیان را جمع آوری و دسته بندی نموده و سپس آنرا در اختیار دبیرخانه شهجا قرار خواهند داد.

مسؤلین شهجا، طراح اندیشه را با حفظ ملاحظات امنیتی، به یک نشست آنلاین دعوت نموده تا به جزئیات بیشتر طرح بپردازند.

شورای عالی شهجا به همراه کمیته تخصصی مرتبط، طرح را در چارچوب جدول آنالیز SWOT بررسی نموده و با مطالعه نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها، نتایج کلی و تصمیمات نهایی را اتخاذ خواهند نمود.

در صورت موافقت و تصویب طرح، بودجه و ابزارهای لازم (اعم از نرم افزاری و سخت افزاری) فراهم، طراحی و تولید شده و سپس آنرا در اختیار ستاد اجرایی خواهند گذاشت.

پس از طراحی نهایی، فراهم نمودن بودجه و ابزارهای لجستیک مورد نیاز و آموزش ضروری مرتبط به مجریان طرح،  جدول زمانی آن اعلام و به مرحله اجرا در خواهد آمد.

برای دستیابی به نتایج مطلوب و موفقیت آمیز، در خلال اجرای پروژه، روند کار در ابعاد گوناگون مورد ارزیابی و مطالعه قرار خواهد گرفت تا در صورت وجود نقاط ضعف و عیوب، شناسایی و برطرف گردد.

بسته به ماهیت پروژه ممکن است در یک مقطع خاصی فرآیند به اتمام رسیده و نتایج مطلوب بدست آید و یا اینکه تا رسیدن به آزادی ایران ادامه یابد. در هر صورت برای هر پروژه موفق و صاحب آن با حفظ پروتکل امنیتی، شناسنامه معتبر صادر خواهد شد تا در فردای ایران آزاد از صاحب پروژه در یک مراسم رسمی، بصورت معنوی و مادی سپاسگزاری و قدردانی شود.

۱) تولید اندیشه توسط ایرانیان

۲) آنالیز طرح توسط شورای عالی شهجا

۳) اجرای طرح توسط مردم

زمان:  متغییر

زمان:  ۳ روز

زمان: ۱ روز

زمان: ۱ روز

زمان:  ۷ روز

زمان: متغییر

زمان: متغییر

زمان: هفتگی

زمان: متغییر

تولید اندیشه و راهکارهای کاربردی با رعایت امنیت جانی مجریان طرح

دعوت از طراح اندیشه ضمن رعایت پروتکل های امنیتی

معرفی طرح به مردم برای اجرا

آنالیز و بررسی طرح توسط مردم

بررسی طرح و نظرات مردم در شهجا

ارزیابی عملکرد

جمع آوری و دسته بندی نظرات مردمی

فراهم کردن ابزارهای لازم مرتبط با طرح

نتیجه گیری

فرآیند تولید اندیشه

شروع:  ۵ اسفند ۱۳۹۹

شما میتوانید در چارچوب نیازهای حرکات آزادیخواهانه،برای مراحل مختلف، با تولید اندیشه و طرح، بصورت فایل PDF یا هر فرمت دیگر توسط باکس آپلود زیر، آنرا در اختیار شورای عالی شهجا قرار دهید.

توجه: بخاطر ملاحظات امنیتی برای کاربران داخل ایران، تنها اسم مستعار، آی-دی (اسکایپ یا تلگرام) و شماره تلفن مجازی/خارجی، را همراه فایل در اختیار ما قرار دهید تا برای آنالیز و بررسی طرح، با شما ارتباط برقرار نماییم. از در اختیار گذاشتن هرگونه مشخصات حقیقی خودداری نمایید.

Convergence Council of Iranian Movements | All Rights Reserved | 2021

Designed by: 3D Effects Ltd

شورای همگرایی جنبش های ایرانیان
  • شورای همگرایی جنبش های ایرانیان (شهجا)
ذهن های حل گرا همگرا میشوند نتیجه آن تولید فکر و اندیشه است
ذهن های حل گرا همگرا میشوند نتیجه آن تولید فکر و اندیشه است

۱) تولید اندیشه توسط ایرانیان

تولید اندیشه و راهکارهای کاربردی با رعایت امنیت جانی مجریان طرح

فرآیند تولید اندیشه

شروع:  ۵ اسفند ۱۳۹۹

اندیشه ها، طرح ها و راهکارهای کاربردی لازم است درچارچوب نیازهای مراحل بستر سازی (شبکه سازی، سازماندهی نیروهای مردمی و نافرمانی های مدنی)، خیزش ملی و دوران گذار باشد.

در مرحله نخست ایرانیان میتوانند در چارچوب نیازهای حرکات آزادیخواهانه، با در نظر گرفتن امنیت جانی مردم در هنگام اجرای طرح، راهکارهای کاربردی خود را تولید و سپس آنرا در اختیار شورای عالی رهبری قرار دهند.

زمان:  متغییر

آنالیز و بررسی اندیشه و طرح توسط مردم

پس از دریافت طرح و مطالعه اولیه توسط کمیته های تخصصی شهجا، از طریق پلاتفرم های تعیین شده در اختیار عموم قرار خواهد گرفت تا سایر ایرانیان و بخصوص چهره های خلاق و توانمند نقطه نظرات خود را اعلام نمایند.

زمان:  ۳ روز

جمع آوری و دسته بندی نظرات مردمی

مسؤلین شهجا تمامی نظرات مفید ایرانیان را جمع آوری و دسته بندی نمود و سپس آنرا در اختیار دبیرخانه شهجا قرار خواهند داد.

۲) آنالیز طرح توسط شهجا

زمان:  ۱ روز

دعوت از طراح اندیشه ضمن رعایت پروتکل های امنیتی

مسؤلین شهجا، طراح اندیشه را با حفظ ملاحظات امنیتی، به یک نشست آنلاین دعوت نموده تا به جزئیات بیشتر طرح بپردازند.

زمان:  ۱ روز

بررسی طرح و نظرات مردمی در شهجا

شورای عالی شهجا به همراه کمیته تخصصی مرتبط، طرح را در چارچوب جدول آنالیز SWOT بررسی نموده و با مطالعه نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها، نتایج کلی و تصمیمات نهایی را اتخاذ خواهند نمود.

زمان:  ۷ روز

فراهم کردن ابزارهای لازم مرتبط با طرح

در صورت موافقت و تصویب طرح، بودجه و ابزارهای لازم (اعم از نرم افزاری و سخت افزاری) فراهم، طراحی و تولید شده و سپس آنرا در اختیار ستاد اجرایی خواهند گذاشت.

زمان:  متغییر

معرفی طرح به مردم برای اجرا

۳) اجرای طرح توسط مردم

پس از طراحی نهایی، فراهم نمودن بودجه و ابزارهای لجستیک مورد نیاز و آموزش ضروری مرتبط به مجریان طرح،  جدول زمانی آن اعلام و به مرحله اجرا در خواهد آمد.

زمان:  متغییر

ارزیابی عملکرد

برای دستیابی به نتایج مطلوب و موفقیت آمیز، در خلال اجرای پروژه، روند کار در ابعاد گوناگون مورد ارزیابی و مطالعه قرار خواهد گرفت تا در صورت وجود نقاط ضعف و عیوب، شناسایی و برطرف گردد.

زمان:  هفتگی

نتیجه گیری

بسته به ماهیت پروژه ممکن است در یک مقطع خاصی فرآیند به اتمام رسیده و نتایج مطلوب بدست آید و یا اینکه تا رسیدن به آزادی ایران ادامه یابد. در هر صورت برای هر پروژه موفق و صاحب آن با حفظ پروتکل امنیتی، شناسنامه معتبر صادر خواهد شد تا در فردای ایران آزاد از صاحب پروژه در یک مراسم رسمی، بصورت معنوی و مادی سپاسگزاری و قدردانی شود.

زمان:  متغییر

شما میتوانید در چارچوب نیازهای حرکات آزادیخواهانه،برای مراحل مختلف، با تولید اندیشه و طرح، بصورت فایل PDF یا هر فرمت دیگر توسط باکس آپلود زیر، آنرا در اختیار شورای عالی شهجا قرار دهید.

توجه: بخاطر ملاحظات امنیتی برای کاربران داخل ایران، تنها اسم مستعار، آی-دی (اسکایپ یا تلگرام) و شماره تلفن مجازی/خارجی، را همراه فایل در اختیار ما قرار دهید تا برای آنالیز و بررسی طرح، با شما ارتباط برقرار نماییم. از در اختیار گذاشتن هرگونه مشخصات حقیقی خودداری نمایید.

شهجا
  • شورای همگرایی جنبش های ایرانیان (شهجا)
ذهن های حل گرا همگرا میشوند نتیجه آن تولید فکر و اندیشه است