فرهاد تالشی

انگلستان

تحصیلکرده  رشته های مهندسی کشاورزی «زراعت و اصلاح نباتات» و کارشناسی ارشد سیستم های کامپیوتر و امنیت شبکه. در انگلستان دارای بیزنس شخصی میباشم که خدمات طراحی و تولید ویدیو، انیمیشن و وبسایت میپردازم.

 از سال ۲۰۰۹ فعالیت های آزادیخواهی خود را در آموزش آزادیخواهان در زمینه امنیت شبکه های اینترنتی و پشتیبانی در بخش  فن آوری اطلاعات شروع نموده ام. طراحی وبسایت، تولید ویدئوکلیپ های (آموزشی، تبلیغاتی و مستند)، تولید المنت های دیجیتالی، طراحی و مدیریت تلویزیون اینترنتی برای کنفرانس های سیاسی و فرهنگی از جمله فعالیت های من می باشد.

عضو سابق نهاد مردمی و کمیته تشکیل شورای ملی بودم که در بخش فن آوری اطلاعات سرویس دهی میکردم، از پشتیبانان فنی اعضای بیانیه ۱۴ بودم.  مؤسس بنیاد سیمرغ که به حمایت از آزادیخواهان، زندانیان سیاسی و خانواده های آنان میپردازد. از دی ماه ۱۳۹۷ اقدام به طراحی پروژه شورای همگرایی جنبش های ایرانیان (شهجا) نمودم. از همه آزادیخواهانی که در خلال سه سال گذشته با صرف صدها ساعت، در طراحی و تکامل پروژه شهجا مرا یاری رساندند و دانش و تجربیات خود را برای این پروژه در اختیار گذاشتند (به ویژه تنی چند از هموندان فعلی شهجا) نهایت سپاسگزاری را دارم.

آزادی ایران و سربلندی هم میهنانم آرزوی من است.

Convergence Council of Iranian Movements | All Rights Reserved | 2021

Designed by: 3D Effects Ltd

شورای همگرایی جنبش های ایرانیان
  • شورای همگرایی جنبش های ایرانیان (شهجا)
شهجا
  • شورای همگرایی جنبش های ایرانیان (شهجا)