انتخابات دیجیتالی حکومت موقت ایران

مقدمه:

شهجا طرح آلترناتیو سازی (به ویژه در داخل ایران) را قبل از خیزش ملی، با تکیه بر نیروهای انسانی خلاق و توانمند در دستور کار خود قرار داده است که در این رابطه تمامی ابزارهای مورد نیاز نرم افزاری را طراحی و آماده بهره برداری نموده است.  تشکیل «انجمن های محلی/شهری» و «حکومت موقت» بخش های مهم این طرح می باشد که با اراده مردم داخل ایران در یک بستر کاملا امن اینترنتی به اجرا در خواهد آمد. نهادهای فوق الذکر بر اساس قانون اساسی موقت اداره امور کشور را در دوران گذار بصورت موقت برای مدت هشت ما در دست خواهند داشت و پس از هشت ماه، کلیۀ مسؤلیت ها و امورات کشوری از حکومت موقت به حکومت رسمی منتخب مردم واگذار خواهد شد. حکومت موقت حق امضای هیچگونه قرارداد دراز مدت و دائم با هیچ کشوری را ندارد.

هدف:

با توجه به اینکه حکومت اسلامی ایران در طول حیاتش در طی بیش از چهار دهه دائما تمامی انتخابات را بر پایه تقلب ونظارت استصوابی مهندسی میکرد و دائما مردم را در برابر کار انجام شده بین "بد" و "بدتر" قرار میداد و مانع از هرگونه انتخابات دموکراتیک بر پایه شایسته سالاری میگردید  و تا به امروز سرنوشت کشور را بدست عناصر خودی می سپرد که فاقد دانش، تجربه و کیفیت لازم برای اداره امور کشور بودند.

 

لذا ما برآن شدیم بستری را فراهم کنیم تا ایرانیان برای نخستین مرتبه انتخابات دیجیتالی را بر اساس شایسته سالاری شروع کرده و با تکیه بر اراده، آگاهی و خرد، در سایۀ امن تکنولوژی اینترنت، بصورت دموکراتیک و مردمی (با کمترین خطای ممکن براساس حداقل امکانات موجود)، کلیۀ ساختار حکومتی و مدیریتی کشور را بصورت موقت برای ایران تشکیل و سازماندهی کنیم تا از هر گونه هرج و مرج و آشوب در مرحله خیزش ملی و دوران گذار جلوگیری شود. در این راستا برای حفظ امنیت شهروندان، هر یک از ایرانیان بدون ارائه مشخصات حقیقی (اعم از کارت ملی، شناسنامه و یا اسم حقیقی)، تنها با تکیه بر یک اسم مستعار و ایمیل آدرس مستعار میتوانند در انتخابات شرکت نمایند.

وظایف "حکومت موقت":

 

۱)

برگزاری کارگاههای آموزشی اینترنتی، وبینار (سمینارهای اینترنتی)، مناظرات رادیو تلویزیونی برای معرفی و آموزش نوع نظام های سیاسی ایده آل برای کشور، تا هم میهنان با آگاهانه، در پای صندوق رأی قادر به تعیین سرنوشت کشور باشند.

 

۲)

برگزاری رفراندوم برای تعیین نوع نظام سیاسی کشور، انتخابات مجلس مؤسسان (جهت تدوین قانون اساسی دائمی کشور) و انتخابات دولت رسمی آیندۀ ایران طبق جدول زمان بندی شده با نظارت بین المللی

 

۳)

اداره موقت کشور بر اساس قانون اساسی موقت.

 

۴)

انحلال کلیۀ ارگانهای سرکوبگر و نامشروع دوران حکومت اسلامی ایران از قبیل سپاه، بسیج، بیت ولی فقیه، شورای نگهبان، دادگاههای انقلاب اسلامی، دادگاه ویژه روحانیت، نمازهای جمعه، و کلیۀ ارگانهای سیاسی، ایدئولوژیکی، اقتصادی و نظامی وابسته به ارگانهای سرکوبگر

 

۵)

محو آثار شوم و ظالمانه حکومت اسلامی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر مبنای میثاق بین المللی حقوق بشر و حقوق شهروندی

 

۶)

ایجاد امنیت و تضمین آزادی های سیاسی و مدنی برای کلیۀ ایرانیان صرفنظر از قومیت، نژاد و جنسیت

 

۷)

تضمین فعالیت آزاد و امن سیاسی برای کلیه ایرانیان، سازمان ها و جریان های سیاسی و اجتماعی

 

۸)

حفظ و حراست از منافع ملی و یکپارچگی کشور در داخل و خارج از کشور

 

 

     مزایا:

 • امنیت جانی با استفاده از تکنولوژی اینترنت در مرحلۀ بستر سازی

  تمامی آزادیخواهان (بالای 18 سال) با تکیه بر دسترسی به اینترنت در سایۀ امن محل زندگی خود میتوانند به آسانی در این طرح شرکت نموده و از هرگونه رفت و آمد شهری/روستایی و خطرات امنیتی خیابانی در امان خواهند بود. در این رابطه متخصصین آی-تی ما با بکارگیری آخرین دست آوردها و پروتکل های امنیتی تکنولوژی اینترنت، حداکثر امنیت را برای کاربران فراهم نمودند و تمامی محتوی و ترافیک های وبسایت کاملا به رمز درآمده است، تا حدی که پیشرفته ترین ابزارهای مونیتورینگ سرویس های اطلاعاتی حکومت اسلامی قادر به شناسایی محتوی فعالیت های شما در وبسایت نخواهند شد.

  نکته: حکومت اسلامی به احتمال زیاد در اسرع زمان ممکن وبسایت "شورای همگرایی جنبش های ایرانیان" را فیلتر/بلاک خواهد کرد. بنابراین پیشنهاد میگردد برای دور زدن از فیلترینگ، حتما از یک منبع معتبر فیلترشکن یا وی-پی-ان تهیه نمایید.

  * مهم: پیشنهاد میگردد حساب وی-پی-ان را از یک منبع خارجی غیروابسته به رژیم تهیه نمایید. در این رابطه ما تلاش خواهیم کرد، قبل از شروع انتخابات منابع معتبری را در اختیار شما هم میهنان قرار دهیم.

 • تشکیل حکومت موقت بر اساس شایسته سالاری مردمی

  از آنجایی که کاندیداتوری بر پایه شایسته سالاری و به پیشنهاد مردم لیست میگردد و سپس انتخابات دیجیتالی توسط خوِدِ مردم (بدون دخالت حکومت اسلامی) صورت خواهد پذیرفت، در نتیجه برگزیدگان این فرآیند با ضریب معنی داری مردمی و از بالاترین مقبولیت اجتماعی برخوردار خواهند بود تا بتوانند اداره امور کشور را با کمک مردم در دوران گذار بصورت موقت مدیریت نمایند.

 • انتخاب اعضاء حکومت از میان جامعه ایرانی داخل ایران

  تمامی ساختار حکومتی موقت کاملا با ارادۀ مردم از میان خودشان انتخاب خواهند شد و هیچ فردی/مجموعه ای توسط عوامل خارجی و بیگانه بر مردم تحمیل نخواهد شد.

 • کنترل اداره امور کشور توسط حکومت موقت منتخب مردمی

  با کمک یک حکومت موقت منتخب مردمی، میتوان کنترل اداره امور کشوری را بلافاصله در خلال و پس از ساقط شدن حکومت دیکتاتوری اسلامی بدست گرفته و از هرگونه هرج و مرج و آشوب پیشگیری نمود.

 • شبکه سازی سراسری ایرانیان میان همۀ نیروهای آزادیخواه

  انتخابات دیجیتالی شرایطی را فراهم میکند تا با پشتوانه آن بتوانیم یک شبکه گسترده ای را تشکیل داده که سراسر ایران را پوشش دهد تا بر پایۀ این شبکه با هدفی سازمان یافته و برنامه ریزی شده، سایر فرایندهای  مراحل بسترسازی و خیزش ملی را با موفقیت پشت سر بگذرایم.

 • امکان حضور در انتخابات با هویت مستعار برای امنیت

   با آگاهی از سوابق سرکوبگرانه حکومت دیکتاتوری اسلامی در ایران و درک نگرانی خانواده ها در ارتباط با امنیت جانی، طراحی پروژه ها بگونه ای میباشد که آزادیخواهان بخصوص داخل ایران تنها با یک اسم مستعار و ایمیل آدرس مستعار میتوانند به بهترین نحو ما را یاری رسانند. لذا شورای عالی رهبری تأکید مینماید برای حفظ امنیت جانی، از ارسال هرگونه مشخصات حقیقی خودداری نمایید و درخواست داریم تمامی ارتباطات و عملیات های اینترنتی خود را تا انتهای مرحله خیزش ملی و ساقط شدن حکومت اسلامی، تنها بر اساس یک اسم مستعار و یک ایمیل آدرس مستعار پی ریزی نمایید.

 • حداکثر سلامت انتخابات با حداقل امکانات موجود

   با توجه به اینکه شورای عالی رهبری شهجا با حداقل امکانات موجود سعی در برگزاری انتخابات با بیشترین دقت و کمترین خطای ممکن میباشد، لذا فرایند انتخابات به گونه ای طراحی شده است که تا از هرگونه تقلب احتمالی اینترنتی و آراء تکراری پیشگیری شود. با اجرای چنین مکانیسمی امکان تقلب به نقطۀ صفر خواهد رسید.

  نکته: از عریان سازی مکانیسم و فرآیند انتخابات سالم دیجیتالی بر پایۀ اسم/ایمیل مستعار، بخاطر مسائل امنیتی معذوریم.

 •  مداوای بیماری بی اعتمادی و بازگشت اعتماد

  بخاطر مجموعه ای از نارسایی هایی که در اپوزسیون وجود دارد، علیرغم تلاش های فراوان، تا به امروز مخالفین حکومت اسلامی موفق به تشکیل یک آلترناتیو مؤثر یا ائتلاف منسجم در خارج از کشور نشدند، که موجبات بی اعتمادی نسبی را در داخل ایران فراهم نموده است. یکی از مهمترین دلائل این بی اعتمادی حضور فعال عوامل نفوذی و لابی گران حکومت اسلامی (با تکیه بر هزینه میلیاردی) تحت عنوان اپوزسیون صادراتی بوده است. بنابراین بسیاری از فعالیت های آزادیخواهانه برون مرزی عقیم مانده و یا نتیجه مطلوب برای تشکیل یک نیروی واحد و منسجم برای رهبری را نداشته است.

  لذا با توجه به اینکه شورای همگرایی جنبش های ایرانیان برای نخستین مرتبه در تاریخ مبارزات سیاسی ایرانیان علیه  حکومت اسلامی، تمرکز خود را بر پایۀ چهار اصل زیر برنامه ریزی نموده است، امید آن داریم که اعتماد بین مردم داخل ایران و خارج نشین بازگشته تا در سایۀ این اعتماد متقابل بتوانیم بستر لازم را برای یک خیزش ملی موفق فراهم نماییم.

  1) تمرکز ما روی راهکارهای کاربردی با هدف گذار کامل از حکومت اسلامی و آزادی ایران است. لذا بحث در رابطه با نوع نظام در فردای ایران آزاد، دغدغه امروز ما نبوده و با کشیدن دیواری آهنین بین گذشته، حال و آینده، فقط برای امروز با هدف آزادی ایران برنامه ریزی کردیم تا بتوان با هدفی نظام مند و با تکیه بر حداکثر پتانسیل از تمامی طیف های سیاسی بصورت فراحزبی، فرامسلکی و فراجناحی، در سایۀ دوستی، همکاری متقابل و آرامش، پروژه ها را تا گذار کامل از حکومت اسلامی با موفقیت به سرانجام برسانیم.

  2) مؤلفه "منافع ملی ایران و سربلندی ایرانیان" نخستین اولویت ما می باشد و تمرکز پروژه های ما بیشتر متکی بر همین نیروی مردمی (بخصوص داخل ایران) می باشد، چرا که بر این باوریم تنها با ارادۀ مردم داخل ایران و البته با کمک ایرانیان برون مرزی میتوانیم یک گذار موفقی که به دموکراسی موفق ختم شود، دست یابیم. اگرچه حمایت های معنوی و لجستیک جامعه جهانی از آزادیخواهان (همچون سرویس های وی-پی-ان، اینترنت، رسانه های ماهواره ای) و فشارهای سیاسی (نه نظامی) جامعه جهانی به رژیم حکومت اسلامی امری مطلقا ضروریست.

  3) ما نه حزب هستیم، نه دولت در تبعید، نه کنگره، نه شورای ملی یاعالی و نه هیچ نهاد و سازمانی که بخواهیم پس از سقوط حکومت اسلامی از زیر درخت نوفل لوشاتو با فرش قرمز به ایران بازگشته و بر ایرانیان فرمانروایی کنیم. بنابراین همانطوریکه در محتوی طرح ها مشاهده میکنید، شوراهای معتمدین محلی و حکومت موقت آینده ایران با اراده خود شما در داخل ایران و از میان خود شما (حتی قبل از ساقط شدن حکومت اسلامی) برگزیده و سازماندهی خواهند شد و کنترل کشور را  بدون دخالت هیچ نیروی بیگانه بدست خواهید گرفت.

  4) بنابر پیامهای زیادی که سالهاست از داخل ایران شنیده می شود، مبنی براینکه حرکات آزادیخواهانه نیاز به رهبری دارد که به واقع نیز درست میباشد، از سوی دیگر تجربۀ چند سالِ گذشته که بنوعی سالهای طلایی برای مخالفین حکومت اسلامی قلمداد می شد، نشان داد که فردگرایی دیگر جواب نخواهد داد و سنتی شده است. همچنین تلاش های همه جانبۀ برخی از فعالین سیاسی مبنی بر تشکیل یک ائتلاف منسجم نیز تا به امروز متأسفانه به نتیجه ای نرسیده است.

  لذا ما بر این باور هستیم که همۀ آزادیخواهان لازمست حول یک "مجموعه ای از اندیشه های برتر" گردهم آیند. لذا تمامی اعضاء ستادها و واحدهای اداری شورای همگرایی جنبش های ایرانیان تنها نقش هماهنگ کننده را در چارچوب فعالیت های آزادیخواهانه دارا بوده و رهبری بر پایۀ مجموعه ای از اندیشه های برتر، سازمان یافته و با برنامۀ سیاسی صورت می پذیرد و این اندیشه های برتر توسط هر آزادیخواهی می تواند با گذر زمان به درجۀ بالاتری از تکامل برسد. همچون نرم افزاری که با دریافت آپدیت در گذر زمان، کامل تر و پیشرفته تر میشود. بنابراین در اندیشکده شهجا «هر ایرانی یک رهبر و یک فکر است».

     مزایا:

 • امنیت جانی با استفاده از تکنولوژی اینترنت در مرحلۀ بستر سازی

  تمامی آزادیخواهان (بالای 18 سال) با تکیه بر دسترسی به اینترنت در سایۀ امن محل زندگی خود میتوانند به آسانی در این طرح شرکت نموده و از هرگونه رفت و آمد شهری/روستایی و خطرات امنیتی خیابانی در امان خواهند بود. در این رابطه متخصصین آی-تی ما با بکارگیری آخرین دست آوردها و پروتکل های امنیتی تکنولوژی اینترنت، حداکثر امنیت را برای کاربران فراهم نمودند و تمامی محتوی وبسایت، ترافیک ها، لینک های جانبی موجود در وبسایت و غیره کاملا به رمز درآمده است، تا حدی که پیشرفته ترین ابزارهای مونیتورینگ سرویس های اطلاعاتی حکومت اسلامی قادر به شناسایی محتوی فعالیت های شما در وبسایت نخواهند شد.

  نکته: حکومت اسلامی به احتمال زیاد در اسرع زمان ممکن وبسایت "انقلاب دیجیتالی ایرانیان" را فیلتر/بلاک خواهد کرد. بنابراین پیشنهاد میگردد برای دور زدن از فیلترینگ، حتما از یک منبع معتبر فیلترشکن یا وی-پی-ان تهیه نمایید.

  * مهم: پیشنهاد میگردد حساب وی-پی-ان را از یک منبع خارجی غیروابسته به رژیم تهیه نمایید. در این رابطه ما تلاش خواهیم کرد، قبل از شروع انتخابات منابع معتبری را در اختیار شما هم میهنان قرار دهیم.

 • تشکیل حکومت موقت بر اساس شایسته سالاری مردمی

  از آنجایی که کاندیداتوری بر پایه شایسته سالاری و به پیشنهاد مردم لیست میگردد و سپس انتخابات دیجیتالی توسط خوِدِ مردم (بدون دخالت حکومت اسلامی) صورت خواهد پذیرفت، در نتیجه برگزیدگان این فرآیند با ضریب معنی داری مردمی و از بالاترین مقبولیت اجتماعی برخوردار خواهند بود تا بتوانند اداره امور کشور را با کمک مردم در دوران گذار بصورت موقت مدیریت نمایند.

 • انتخاب اعضاء حکومت از میان جامعه ایرانی داخل ایران

  تمامی ساختار حکومتی موقت کاملا با ارادۀ مردم داخل ایران از میان خودشان انتخاب خواهند شد و هیچ فردی/مجموعه ای توسط عوامل خارجی و بیگانه بر مردم تحمیل نخواهد شد. به استثناء وزارت امور خارجه، سفرا و کارمندان عالیرتبه سفارتخانه های ایران در خارج از کشور که با اراده ایرانیان مقیم خارج، از داخل حوزه جغرافیایی هر کشور پیشنهاد و انتخاب خواهند شد(برای اداره موقت امورات وزارت امور خارجه و سفارتخانه ها پس از فروپاشی حکومت اسلامی).

 • کنترل اداره امور کشور توسط حکومت موقت منتخب مردمی

  با کمک یک حکومت موقت منتخب مردمی، میتوان کنترل اداره امور کشوری را بلافاصله در خلال و پس از ساقط شدن حکومت دیکتاتوری اسلامی بدست گرفته و از هرگونه هرج و مرج و آشوب پیشگیری نمود.

 • شبکه سازی سراسری ایرانیان میان همۀ نیروهای آزادیخواه

  انتخابات دیجیتالی شرایطی را فراهم میکند تا با پشتوانه آن بتوانیم یک شبکه گستردۀ ای را تشکیل داده که سراسر ایران را پوشش دهد تا بر پایه این شبکه با هدفی نظام مند و برنامه ریزی شده، سایر فرایندهای  مراحل بسترسازی و خیزش ملی را با موفقیت پشت سر بگذرایم.

 • امکان حضور در انتخابات با هویت مستعار برای امنیت

   با آگاهی از سوابق سرکوبگرانه حکومت دیکتاتوری اسلامی در ایران و درک نگرانی خانواده ها در ارتباط با امنیت جانی، طراحی پروژه ها بگونه ای میباشد که آزادیخواهان بخصوص داخل ایران تنها با یک اسم مستعار و ایمیل مستعار میتوانند به بهترین نحو ما را یاری نمایند. لذا ستاد کل انقلاب دیجیتالی ایرانیان تأکید مینماید برای حفظ امنیت جانی، از ارسال هرگونه مشخصات هویتی و حقیقی خودداری نمایید و درخواست داریم تمامی ارتباطات و عملیات اینترنتی خود را تا انتهای مرحله خیزش ملی، تنها بر اساس یک اسم مستعار و یک ایمیل آدرس مستعار پی ریزی نمایید.

 • حداکثر سلامت انتخابات با حداقل امکانات موجود

   با توجه به اینکه ستاد انقلاب دیجیتالی ایرانیان با حداقل امکانات موجود سعی در برگزاری انتخابات با بیشترین دقت و کمترین خطای ممکن میباشد، لذا فرایند انتخابات به گونه ای طراحی شده است که به محض کلیک روی دکمه "رأی میدهم"، .....................................

   به جهت پیشگیری از هر گونه کپی برداری و شبیه سازی توسط عوامل رژیم برای خنثی سازی طرح ها، شرح کامل این قسمت در روز انتخابات منتشر خواهد شد..............................................

   تا از هرگونه تقلب احتمالی اینترنتی و آراء تکراری پیشگیری شود. با اجرای چنین مکانیسمی امکان تقلب به نقطۀ صفر خواهد رسید.

 •  مداوای بیماری بی اعتمادی و بازگشت اعتماد

  بخاطر مجموعه ای از نارسایی هایی که در اپوزسیون خارج از ایران وجود دارد، علیرغم تلاش های فراوان، تا به امروز مخالفین حکومت اسلامی موفق به تشکیل یک آلترناتیو مؤثر یا ائتلاف منسجم در خارج از کشور نشدند، که موجبات بی اعتمادی نسبی را در داخل ایران فراهم نموده است. یکی از مهمترین دلائل این بی اعتمادی حضور فعال عوامل نفوذی و لابی گران حکومت اسلامی (با تکیه بر هزینه میلیاردی) تحت عنوان اپوزسیون صادراتی بوده است. بنابراین بسیاری از فعالیت های آزادیخواهانه برون مرزی عقیم مانده و یا نتیجه مطلوب برای تشکیل یک نیروی واحد و منسجم برای رهبری را نداشته است.

  لذا با توجه به اینکه ستاد انقلاب دیجیتالی ایرانیان برای نخستین مرتبه در تاریخ مبارزات سیاسی ایرانیان علیه  حکومت اسلامی، تمرکز خود را بر پایۀ چهار اصل زیر برنامه ریزی نموده است، امید آن داریم که اعتماد بین مردم داخل ایران و خارج نشین بازگشته تا در سایۀ این اعتماد متقابل بتوانیم بستر لازم را برای یک خیزش ملی موفق فراهم نماییم.

  1) تمرکز ما روی راهکارهای کاربردی با هدف ساقط کردن رژیم جمهوی اسلامی و آزادی ایران است. لذا بحث در رابطه با نوع نظام در فردای ایران آزاد، دغدغه امروز ما نبوده و با کشیدن دیواری آهنین بین گذشته، حال و آینده، فقط برای امروز با هدف آزادی ایران برنامه ریزی کردیم تا بتوان با هدفی نظام مند و با تکیه بر حداکثر پتانسیل از تمامی طیف های سیاسی بصورت فراحزبی، فرامسلکی و فراجناحی، در سایۀ دوستی، همکاری متقابل و آرامش، پروژه ها را تا سرنگونی کامل حکومت اسلامی با موفقیت به سرانجام برسانیم.

  2) مؤلفه های "منافع ملی ایران و سربلندی مردم داخل" نخستین اولویت ما می باشد و تمرکز پروژه های ما کاملا متکی بر همین نیروی مردمی (بخصوص داخل ایران) می باشد، چرا که بر این باوریم تنها با ارادۀ مردم داخل ایران و البته با کمک ایرانیان برون مرزی میتوانیم یک انقلاب موفقی که به دموکراسی موفق ختم شود، دست یابیم. اگرچه حمایت های معنوی و لجستیک جامعه جهانی از آزادیخواهان (همچون سرویس های وی-پی-ان، اینترنت و سیم کارت های ماهواره ای، رسانه های ماهواره ای) و فشارهای سیاسی (نه نظامی) جامعه جهانی به رژیم حکومت اسلامی امری مطلقا ضروریست.

  3) ما نه حزب هستیم، نه دولت در تبعید، نه کنگره، نه شورای ملی یاعالی و نه هیچ نهاد و سازمانی که بخواهیم پس از سقوط حکومت اسلامی از زیر درخت نوفل لوشاتو با فرش قرمز به ایران بازگشته و بر ایرانیان فرمانروایی کنیم. بنابراین همانطوریکه در محتوی طرح ها مشاهده خواهید کرد، حکومت موقت آینده ایران با اراده خود شما در داخل ایران و از میان خود شما (حتی قبل از ساقط شدن حکومت اسلامی) برگزیده و سازماندهی خواهند شد و کنترل کشور را  بدون دخالت هیچ نیروی بیگانه بدست خواهید گرفت.

  4) بنابر پیامهای زیادی که سالهاست از داخل ایران شنیده می شود، مبنی براینکه حرکات آزادیخواهانه نیاز به رهبری دارد که به واقع نیز درست میباشد، از سوی دیگر تجربۀ چند سالِ گذشته که بنوعی سالهای طلایی برای مخالفین حکومت اسلامی قلمداد می شد، نشان داد که فردگرایی دیگر جواب نخواهد داد و تلاش های همه جانبۀ برخی از فعالین سیاسی مبنی بر تشکیل یک ائتلاف منسجم نیز تا به امروز به نتیجه ای نرسیده است.

  در نتیجه ما بر این باور هستیم که همۀ آزادیخواهان لازمست حول یک "مجموعه ای از اندیشه های برتر" گردهم آیند. لذا تمامی اعضاء ستادها و واحدهای اداری انقلاب دیجیتالی ایرانیان با شعار مدیریت مشارکتی تنها نقش هماهنگ کننده را در این انقلاب دارا بوده و رهبری بر پایۀ مجموعه ای از اندیشه های برتر نظام مند صورت می پذیرد و این اندیشه های برتر توسط هر آزادیخواهی می تواند با گذر زمان در چارچوب اندیشۀ نظام مند، به درجۀ بالاتری از تکامل برسد. همچون نرم افزاری که با دریافت آپدیت در گذر زمان، کامل تر و پیشرفته تر میشود.