شورای همگرایی جنبش های ایرانیان، پشتیبانی مالی و لجستیک از آزادیخواهان داخل ایران، زندانیان سیاسی و خانواده های آنها، خانواده های کشته شدگان در راه آزادی را بعنوان یکی از نخستین مأموریت در دستور کار خود قرار داده است.

 

از آنجایی که یکی از مؤلفه ها برای اجرای موفق هر پروژه، "تأمین بودجه" میباشد، بخصوص کمک های لجستیک به حرکت های آزادیخواهانه ایران و حمایت از خانواده های آزادیخواهان (زندانیان سیاسی، جاویدالاثرها و ...)، این ستاد به دو شیوه زیر برای تأمین بودجه تلاش خواهد کرد:

 

یک: کمک های مستقیم مالی توسط ایرانیانی که فرصت حضور در فعالیت های سیاسی را نداشته، اما دل در گرو آزادی ایران را دارند.

توجه: خانم فرزانه آقایی مسؤل امور همیاری مالی میباشد لذا برای همیاری مالی با استفاده از ایمیل زیر تنها با ایشان ارتباط برقرار کنید.        Donation@shahjaa.com

 

دو: طراحی و راه اندازی فروشگاه اینترنتی:

هنرهای دیجیتالی، صنایع دستی و سایر آیتم هایی که از طریق گالری این وبسایت به فروش میرسد، تنها برای ایجاد درآمد و تبدیل آن بعنوان یک منبع مالی برای پشتیبانی از آزادیخواهان داخل ایران میباشد. بنابراین از تمامی هم میهنان عزیز دعوت میشود تنها تماشاچی نباشند و بعنوان یک پشتیبان فعال و تأثیر گذار، از این طریق ما را در امر آزادی  ایران یاری نمایند.

چنانچه فرصت حضور فعال در شورای همگرایی جنبش های ایرانیان را ندارید، حداقل میتوانید با تولید هنر و صنایع دستی در این مبارزه به ما دست یاری رسانید. از سوی دیگر پشتیبانان ما در سراسر دنیا هنرهای شما را خریداری کرده، تا با این روش بتوانیم یک منبع مالی قدرتمندی را فراهم نموده تا از وابستگی به منابع خارجی بی نیاز گردیم.

 

 

Convergence Council of Iranian Movements | All Rights Reserved | 2021

Designed by: 3D Effects Ltd

شورای همگرایی جنبش های ایرانیان
  • شورای همگرایی جنبش های ایرانیان (شهجا)
شهجا
  • شورای همگرایی جنبش های ایرانیان (شهجا)