شورای عالی شهجا از دریافت هرگونه پیشنهادات و طرح های با لحاظ  کردن شرایط زیر استقبال خواهد کرد

 

یک: امنیت کاربران در هنگام اجرا لحاظ شده باشد

 

دو: کاربران بتوانند تنها با یک ایمیل آدرس مستعار در طرح شرکت کنند و نیازی به اسم حقیقی و سایر اطلاعات شخصی نباشد.

 

سه: در ایجاد شبکه و بستر سازی برای انجام نافرمانی های مدنی و سرانجام روز خیزش ملی در ساقط کردن حکومت اسلامی ایران به ما کمک کند

 

Convergence Council of Iranian Movements | All Rights Reserved | 2021

Designed by: 3D Effects Ltd

شورای همگرایی جنبش های ایرانیان
  • شورای همگرایی جنبش های ایرانیان (شهجا)
شهجا
  • شورای همگرایی جنبش های ایرانیان (شهجا)