طرح جذب توریسم

ارزیابی میزان گردشگران خارج از کشور برای سفر به ایران و محاسبه درآمد ارزی و ایجاد اشتغال

با توجه به اینکه صنعت توریسم یکی از قطب های مهم درآمدزایی بسیاری از کشورهای جهان میباشد و ایران نیز کشوری است که علیرغم شهرت به چهارفصل بودن و دارا بودن جاذبه های توریستی فراوان، اما به معنی حقیقی مدت نزدیک به چهل سال میباشد که دنیا ایران را ندیده و بیش از دو نسل این سیاره به ایران سفر نکردند. از سوی دیگر صنعت توریسم یکی از قطب های مهم ایجاد اشتغال برای کشور میزبان میباشد.

لذا پس از سقوط حکومت اسلامی ایران و فراهم نمودن بستر لازم در این صنعت، بی تردید ایران میتواند در صدر اولویت میلیون ها خارجیانی باشد که به ایران سفر خواهند کرد.

Convergence Council of Iranian Movements | All Rights Reserved | 2021

Designed by: 3D Effects Ltd

شورای همگرایی جنبش های ایرانیان
  • شورای همگرایی جنبش های ایرانیان (شهجا)
شهجا
  • شورای همگرایی جنبش های ایرانیان (شهجا)