طرح کارآفرینی

ارزیابی سرمایه گذاری ایرانیان مقیم خارج و شرکت های خارجی (حقوقی) در ایران

از جمله مهمترین مؤلفه هایی که یک سرمایه گذار برای شروع یا توسعه بیزنس در رأس الویت قرار میدهد، امنیت جغرافیایی/سیاسی و دسرستی آسان به مواد اولیه با کمترین هزینه میباشد. پس از به قدرت رسیدن حکومت اسلامی ایران در سال 1357 و با شروع جنگ با کشور همسایه (عراق)، تا به امروز کشور ایران از این فرصت طلایی برای درآمدزایی و ایجاد اشتغال بی بهره بوده و تقریبا هیچ شانسی در این مورد نداشته است. بلکه برعکس، سرمایه و فعالیت های اقتصادی بسیاری به خارج از کشور منتقل شده است.

لذا پس از سقوط حکومت اسلامی ایران و فراهم نمودن بستر لازم (از جمله امنیت و ثبات سیاسی/اقتصادی)، بی تردید ما شاهد سرمایه گذاری های زیادی توسط ایرانیان مقیم خارج و همچنین کمپانی ها و سرمایه گذاران خارجی را در داخل ایران خواهیم بود. بنابراین به جریان افتادن موتورهای تولید مواد اولیه مورد نیاز و سرویس های جانبی برای سرمایه گذاران خارجی و ایجاد اشتغال از جمله دست آوردهای نخستین آن خواهد بود.

Convergence Council of Iranian Movements | All Rights Reserved | 2021

Designed by: 3D Effects Ltd

شورای همگرایی جنبش های ایرانیان
  • شورای همگرایی جنبش های ایرانیان (شهجا)
شهجا
  • شورای همگرایی جنبش های ایرانیان (شهجا)