طرح تحقیق و شناسایی

مزدوران حکومت اسلامی در داخل و خارج از کشور

اساسا مزدوران در ایران به افرادی اطلاق میشود که برای دریافت دست مزد ناچیزیا کسب قدرت، تمامی قوانین انسانی و اخلاقی را زیر پا گذاشته و برای خوش خدمتی به حکومت اسلامی، اقدام به سرکوب آزادیخواهان و فعالین حقوق بشر می زنند.

لذا از تمامی آزادیخواهان خواهشمندیم که این افراد را شناسایی و به همراه حداقل یک قطعه عکس و اطلاعات هویتی برای ما ارسال نمایند. لازم به یادآوری می باشد، پس از بررسی و تحقیق، در صورت درستی اطلاعات، آنها را از طریق شبکه های اجتماعی به اطلاع عموم خواهیم رساند. همچنین بعنوان یک پایگاه اطلاعاتی، پس از آزادی ایران آنرا در اختیار قوه قضائی خواهیم گذاشت تا در کمترین زمان ممکنه به سزای اعمال شان برسند.

توجه: ادمۀ محتوی این صفحه طبق جدول زمانبندی شده برای اجرا منتشر خواهد شد.

Convergence Council of Iranian Movements | All Rights Reserved | 2021

Designed by: 3D Effects Ltd

شورای همگرایی جنبش های ایرانیان
  • شورای همگرایی جنبش های ایرانیان (شهجا)
شهجا
  • شورای همگرایی جنبش های ایرانیان (شهجا)