طرح سپهر مهر

از تمامی عوامل سرکوبگر رژیم (اعم از پرسنل سپاه پاسداران، بسیجیان و غیره) دعوت میشود با پر کردن فرم زیر، ندامت و ایستادن در کنار مردم در برای آزادی ایران را اعلام نمایند. امید است با پشتیبانی از حرکات آزادیخواهانه ایرانیان با هدف ساقط کردن رژیم، پس از پیروزی توسط دادگستری عادل مورد عفو و بخشش قرار گرفته و در فردای ایران آزاد موجبات سربلندی خود، خانواده و بخصوص فرزندان خود را نزد دوستان و همکلاسی هایشان فراهم نمایید. در غیر اینصورت یقین داشته باشید بخاطر فعالیت های سرکوبگرانه شما، خود، خانواده و فرزندانتان برای یک عمر انگشت نما و سرافکنده خواهید بود.

توجه: ادمۀ محتوی این صفحه طبق جدول زمانبندی شده برای اجرا منتشر خواهد شد.

Convergence Council of Iranian Movements | All Rights Reserved | 2021

Designed by: 3D Effects Ltd

شورای همگرایی جنبش های ایرانیان
  • شورای همگرایی جنبش های ایرانیان (شهجا)
شهجا
  • شورای همگرایی جنبش های ایرانیان (شهجا)