طرح شناسایی، معرفی و بررسی دقیق

زندانیان سیاسی، بازداشت شدگان، جاویدالاثرها، ناپدید شدگان، اعدامیان و ترور شدگان در راه آزادی ایران، همچنین طرح کمکهای فوری به آسیب دیدگان حوادث غیرمترقبه (همچون زلزله، سیل)

توجه: شما میتوانید توسط یکی از فرمت های زیر اطلاعات را برای ما بفرستید(پیشنهاد ما شماره یک).

توجه: ادمۀ محتوی این صفحه طبق جدول زمانبندی شده برای اجرا منتشر خواهد شد.

Convergence Council of Iranian Movements | All Rights Reserved | 2021

Designed by: 3D Effects Ltd

شورای همگرایی جنبش های ایرانیان
  • شورای همگرایی جنبش های ایرانیان (شهجا)
شهجا
  • شورای همگرایی جنبش های ایرانیان (شهجا)